Заказчики

ПАО «МРСК Северо-Запада»

ПАО «МРСК Центра»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПАО «Россети Волга»

ПАО «Россети Сибири»

ПАО «Россети Московский Регион»